1/31/2018 10:31:00 AM

Dlaczego życie jest jak kibel?

Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co Ci się trafi. Ten słynny cytat wybitnego węgierskiego wiolonczelisty, któ...
Obsługiwane przez usługę Blogger.